به گیتی دو کس را اگر دیدمی

به گرد سر هر دو گردیدمی
یکی آن که گوید بمن عیب من
دگر آنکه پرسد بد خویشتن

از آنجا که ما در پایاتوسعه، با خود پیمان بسته‌ایم که در برابر مهربانی‌های بی‌پایان خداوند، کمر همت به خدمت عزیزانش ببندیم و سرمایه اندک دانش و تجربه خود را دستمایه خوشنودی بندگانش کنیم، مشتری را فرستاده دوست و دیدگاه‌های او را، راهنمایی‌هایی از جانب او می‌بینیم. شنیدن صدای گرم شما، نه تنها برای ما کسالت‌آور نیست، که نشان از توجه شما به ماست و ما آن را ارج می‌نهیم و همیشه به داشتن مشتریان چنین فرهیخته و گرانمایه، سپاسگوی پیشگاه الهی بوده‌ایم.آنچه اینجا می‌نویسید، بی کم و کاست و مستقیما به دست بنده می‌رسد و چون متاسفانه، این روزها، یک بیماری عمومی، بر اخلاق کسب و کار، در میهن دوست‌داشتنی‌مان، ایران، سایه افکنده است که مشتری‌مداری، در حد شعاری بی‌پشتوانه، باقی مانده و هرگونه نقدی، منجر به پیامدهای منفی برای منتقد می‌شود، لازم می‌دانم این مهم را تاکید کنم که ما تمام تلاش خود را کرده‌ایم و می‌کنیم که گوشی شنوا و سینه‌ای فراخ برای شنیدن داشته باشیم و نه من تنها، که همه کارکنان پایاتوسعه نیز، هم‌پیمان شده‌ایم که هر روز، خدمات خود را بهبود دهیم و حرف‌های شنیدنی شما را، بهترین منبع این آموختن می‌دانیم.اگر در پیام‌تان ما را ستودید و تشکر کردید، خود را گم نمی‌کنیم، زیرا باورمندیم که وظیفه خود را انجام داده‌ایم و اگر گلایه کردید و نقد فرمودید، دلخور نمی‌شویم، زیرا باورمندیم که شما خیرخواه ما هستید. بی‌صبرانه مشتاق دریافت دیدگاه‌های ارزشمند شما هستیم.