(دوست عزیز متن قرارداد را تا انتها قرائت نمائید و فرم درج شده در زیر قرارداد را با دقت پرکرده (دقت نمائید با فعال کردن تیک گزینه تایید قرارداد بمنزله قبول قرارداد و شرایط میباشد و کاملا قانونی میباشد))

بسمه تعالی

قرارداد گروه پایاتوسعه

* طرفین قرارداد

این قرارداد در تاریخ (درج شده درفرم زیر) فی مابین (درج شده درفرم زیر) که از این پس کارفرما نامیده میشود،ازیک طرف و شرکت فناوری اطلاعات پایاتوسعه که از این پس در این قرارداد طراح نامیده میشود،ازسوی دیگر ،طبق مقررات و شرایطی که در این قرارداد است.منعقدمیگردد.

1- مشخصات نمایندگان طرفین

1-1- مشخصات طراح:

نام نماینده خانم/آقا پایا توسعه  آدرس ایمیل: payadev.ir@gmail.com  تلفن ثابت: 03132348176-02191016519 تلفن همراه: 09197389698

1-2 مشخصات کارفرما:

نام نماینده (درج شده درفرم زیر) سمت (درج شده درفرم زیر) آدرس ایمیل (درج شده درفرم زیر) تلفن ثابت (درج شده درفرم زیر) تلفن همراه (درج شده درفرم زیر) آدرس (درج شده درفرم زیر)

تبصره -نماینده معرفی شده از سمت کارفرما تام الاختیار می باشد و کلیه تاییدیه ها از طرف ایشان انجام میگردد.

2- موضوع قرارداد

 • طراحی وب سایت کارفرما با مشخصات : (درج شده درفرم زیر)
 • توضیحات موضوع قرارداد : (درج شده درفرم زیر)

3-مبلغ حق الزحمه قرارداد

 • هزینه طراحی وب سایت با مشخصات ذکر شده در بند (2) در یک زبان مبلغ (درج شده درفرم زیر با انتخاب پلن4) میباشد.
 • هزینه طراحی در ازای افزوده شدن هر زبان به وب سایت معادل 20% مبلغ فوق الذکر خواهد بود.
 • بر اساس موارد فوق الذکر مبلغ کل قرار داد (درج شده درفرم زیر با انتخاب پلن) میباشد.

مدت قرارداد طراحی آماده بین 8 الی 12 روز کاری میباشد. (در مواقعی تحویل سفارش زودترازموعد تحویل داده میشود)

شروع زمانبندی اجرای قرارداد منوط به پیش پرداخت از سوی کارفرما به طراح و نیز تحویل اطلاعات و مدارک موردنیاز جهت اجرای موضوع قرار داد میباشد.

5-شرایط پرداخت

50 % از مبلغ کل قرارداد برای طراحی سایت بعنوان پیش پرداخت به طراح پرداخت میگردد .

50 % باقیمانده از مبلغ کل قرارداد برای طراحی سایت پس از تحویل وبسایت به طراح پرداخت میگردد.

6-مراحل اجزای موضوع قرارداد

 • مرحله اول : پس از عقد قرارداد: مبلغ پیش پرداخت براساس شرایط ذکر شده در بند (5 شرایط پرداخت)
 • مرحله دوم: دریافت اطلاعات اولیه نظرات پیشنهادات مدنظر کارفرما در خصوص طراحی موضوع قرارداد
 • مرحله سوم: تحویل کلیه اطلاعات تکمیلی از قبیل تصاویر،لوگو و … مورد نظر طراحی توسط کارفرما
 • مرحله چهارم: پرداخت باقیمانده مبلغ کل قرارداد توسز کارفرما
 • مرحله پنجم: تحویل نهایی موضوع قرارداد بر روی هاست و دامنه کارفرما ، ارائه نام کاربری و رمزعبور کنترل پنل وبسایت به نماینده کارفرما و پایان قرارداد.

7-تعهدات طراح

 • طراح متعهد میگردد در صورت دریافت کلیه داده ها و موارد مورد نیاز طراحی موضوع قرارداد را در مدت زمان ذکر شده در بند مدت قرارداد به کارفرما تحویل نماید. بدیهی است تهیه ، تولید و ترجمه محتوی وبسایت برعهده کارفرما بوده و طراح مسئولیتی در این خصوص برعهده نخواهد داشت .
 • کلیه اطلاعاتی که توسط کارفرما به عنوان اطلاعات محرمانه در اختیار طراح قرار میگیرد از سوی طراح محرمانه تلقی میگردد و طراح موظف به حفظ و نگهداری اطلاعات داده شده میباشد.
 • طراح متعهد میگردد کلیه آموزشهای لازم در خصوص بخش کنترل سایت را طی یک جلسه آموزشی یا فیلم آموزشی به کارفرما ارائه نماید.
 • طراح متعهد میگردد نام کاربری ، رمزعبور و آموزش کارکرد بخش کنترلی سایت را پس از تسویه کامل مبلغ قرارداد تنها در اختیار نماینده کارفرما قراردهد.
 • نحوه اجرا و برنامه نویسی وبسایت به صلاحدید طراح میباشد . و مجری در نهایت باید خروجی صحیح و بدون هیچگونه ایرادی را دریافت نماید.
 • طراح متعهد میگردد در صورت دریافت درخواست کتبی یا شفاهی کارفرما مبنی بر افزایش تعداد صفحات وبسایت و یا افزودن امکاناتی که در حین قرارداد در نظر نگرفته شده و در بند موضوع قرارداد ذکر نگردیده دستورات کارفرما را در صورت صلاحدید اجرا نموده و صورتحساب مجزا در این خصوص به کارفرما اراده نماید.

8-تعهدات کارفرما

 • کارفرما متعهد میگردد کلیه اطلاعات موردنیاز طراحی را در اختباز طراح قرار دهد .بدیهی است در صورت عدم تحویل اطلاعات و تصاویر صحیح موردنیاز طراح هیچگونه مسئولیتی در خصوص تحویل بموقع موضوع قرارداد در مدت زمان ذکر شده در بند4 برعهده نخواهد داشت.
 • کارفرما نتعهد میگردد کلیه موارد ذکر شده در بند 5 (شرایط پرداخت)را به طراح نحویل نماید.
 • پرداخت کلیه کسورات قانونی مبلغ قرارداد برعهده کارفرما میباشد و مبلغ قرارداد بصورت خالص به طراح پرداخت میگردد و کارفرما موظف به تحویل کلیه اسناد پرداختی به طراح میباشد.
 • کارفرما موظف است در حفاظت از کلیه اطلاعات امنیتی وبسایت که در اختیار کارفرما قرار دارد کوشاباشد . در صورتی که نام کاربری و رمزعبور وبسایت در اختیار افراد غیر قرار گیرد (به هر نحوی مانند نرم افزارهای کی لوگر عدم رعایت نکات امنیتی و …) طراح مسئولیتی در این خصوص برعهده نخواهد داشت.

9-فورس ماژور

در موارد فورس ماژور بروز شرایط اضطراری مانند جنگ اعلام شده ،اعتصاب های عمومی ، شیوع بیماریهای واگیردار،زلزله،سیل،طغیان های غیرعادی،خشکسالیهای بی سابقه و همچنین آتشسوری های دامنه دار،طوفان و حوادث مشابه که انجام قرارداد حاضر را برای یکی از دو طرف غیر ممکن سازد. یکی از طرفین قرارداد میتواند پایان قرارداد را به طرف دیگر اعلام نماید.

((امید است این قرارداد برای طرفین سبب خیر و برکت گردد))

این قرارداد در 9بند در تاریخ (درج شده درفرم زیر) به تایید نمایندگان کارفرما و طراح رسید و اعتبار آن از تاریخ قرارداد به مدت 60 روز میباشد.

 • فایل ها را به اینجا بکشید
  انواع فایل های مجاز : jpg, png.
 • (با فعال کردن تیک تایید قرارداد بمنزله امضا قرارداد میباشد و کاملا قانونی میباشد)